O KAMPANII

#AVALONBINCHALLENGE

KONTAKT

O KAMPANII

„EXTRAsprawni 2019 – prawdziwy sport jest jeden”

Kampania społeczna współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Chcemy zmienić myślenie o niepełnosprawności. Ideą projektu jest ukazanie, że sport uprawiany przez osoby z niepełnosprawnościami jest równie emocjonujący i godny uwagi, jak sport osób pełnosprawnych. Prezentujemy wysiłek
i zaangażowanie sportowców z niepełnosprawnościami oraz sprawnych, uświadamiając widzom, że są one takie same. Ciężka praca, pasja, dążenie do wyznaczonego celu łączą jednych i drugich. Chcemy podkreślić, że sport uprawiany przez osoby z niepełnosprawnością jest równie atrakcyjny i spektakularny.

FUNDACJA AVALON

AVALON EXTREME

Kampanię społeczną „Prawdziwy sport jest jeden” współfinansuje Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym. Celem Fundacji jest szeroko rozumiana pomoc osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym, w szczególności: spełnianie marzeń, poprawa jakości życia oraz zwiększanie samodzielności życiowej podopiecznych, likwidacja barier społecznych między osobami niepełnosprawnymi
i przewlekle chorymi a resztą społeczeństwa.
Od 2006 roku Fundacja ciągle się rozwija i wprowadza nowe, nieszablonowe rozwiązania. Obecnie w fundacji rozwijany jest system subkont oraz portal zbiórkowy dla osób niepełnosprawnych i chorych – helpuj.pl, dział aktywnej rehablitacji – Avalon Active oraz projekt promujący ekstremalne sporty osób z niepełnosprawnościami – Avalon Extreme.

Rozwijany przez Fundację Avalon od 2015 roku projekt Avalon EXTREME to jedyny w Polsce projekt popularyzujący sporty ekstremalne wśród osób z niepełnosprawnościami.
Misją Avalon EXTREME jest zmiana postrzegania niepełnosprawności poprzez promocję sportów ekstremalnych oraz kreowanie nowego wizerunku osób z niepełnosprawnościami jako aktywnych, sprawnych, samodzielnych i odnoszących sukcesy.
W ramach projektu prowadzone są stałe zajęcia sportowe pod okiem wykwalifikowanych trenerów. Organizowane są też szkolenia, zawody i cykle wydarzeń sportowych dla osób
z niepełnosprawnościami oraz pełnosprawnych. Wszystko po to, żeby pokazać, że bariery nie istnieją, a będąc niepełnosprawnym można żyć aktywnie, dbać o kondycję i imponować innym swoją postawą! Czas zerwać z dotychczasowym wizerunkiem ON!

O KAMPANII

#AVALONBINCHALLANGE

KONTAKT

Kampania „Prawdziwy sport jest jeden” współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

ORGANIZATOR KAMPANII

ul. Domaniewska 50A
02-672 Warszawa
Tel: +48 696 969 589
[email protected]