O kampanii
„Czy na pewno nie chciałbyś być na moim miejscu?”
Kampania społeczna współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Kampania ma na celu zmianę myślenia o niepełnosprawności, zarówno wśród osób z niepełnosprawnościami jak i sprawnych.
Ideą projektu jest prezentacja aktywności, z pozoru wymagających pełnej sprawności, które jednak z powodzeniem wykonują osoby niepełnosprawne. Chcemy pokazać, że do osiągnięcia sukcesu i rozwijania własnej pasji wystarczy ciężka praca, wsparcie otoczenia i wytrwały trening.
Ambasadorzy kampanii to osoby z niepełnosprawnością, które dzięki samozaparciu odniosły sukcesy w sporcie. Ich wzbudzający podziw i szacunek przykład pokazuje, że w sporcie nie ma różnic pomiędzy osobami sprawnymi, a osobami z niepełnosprawnościami.
Każdy z bohaterów reprezentuje inny sport. Przełamują stereotypy - nie wykluczają się z aktywności sportowej, zawodowej i społecznej.

FUNDACJA AVALON
Kampanię społeczną „Czy na pewno nie chciałbyś być na moim miejscu” współfinansuje Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym. Celem Fundacji jest szeroko rozumiana pomoc osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym, w szczególności: spełnianie marzeń, poprawa jakości życia oraz zwiększanie samodzielności życiowej podopiecznych, likwidacja barier społecznych między osobami niepełnosprawnymi
i przewlekle chorymi a resztą społeczeństwa.
Od 2006 roku Fundacja ciągle się rozwija i wprowadza nowe, nieszablonowe rozwiązania. Obecnie w fundacji rozwijany jest system subkont oraz portal zbiórkowy dla osób niepełnosprawnych i chorych – helpuj.pl, dział aktywnej rehablitacji – Avalon Active oraz projekt promujący ekstremalne sporty osób z niepełnosprawnościami – Avalon Extreme.
AVALON EXTREME
Rozwijany przez Fundację Avalon od 2015 roku projekt Avalon EXTREME to jedyny w Polsce projekt popularyzujący sporty ekstremalne wśród osób z niepełnosprawnościami.
Misją Avalon EXTREME jest zmiana postrzegania niepełnosprawności poprzez promocję sportów ekstremalnych oraz kreowanie nowego wizerunku osób z niepełnosprawnościami jako aktywnych, sprawnych, samodzielnych i odnoszących sukcesy.
W ramach projektu prowadzone są stałe zajęcia sportowe pod okiem wykwalifikowanych trenerów. Organizowane są też szkolenia, zawody i cykle wydarzeń sportowych dla osób
z niepełnosprawnościami oraz pełnosprawnych. Wszystko po to, żeby pokazać, że bariery nie istnieją, a będąc niepełnosprawnym można żyć aktywnie, dbać o kondycję i imponować innym swoją postawą! Czas zerwać z dotychczasowym wizerunkiem ON!